AVNBØL-ULLERUP VANDVÆRK A.m.b.a.
CVR-nr. 19 56 44 28
Philipsborgvej 1A, Ullerup
6400 Sønderborg

Vandværkets driftskontor har mailadressen audrift@outlook.dk som kan/skal anvendes ved henvendelse om vandværkets drift, ledningsoplysninger, vandkvalitet og lignende.

Kassererens mailadresse er auvand@outlook.dk som skal anvendes i f. m. flytning, spørgsmål om regning og betaling, fakturaer og lignende.

I tilfælde af manglende vand, ledningsbrud eller andre "omgående" driftsproblemer kan forbrugerne kontakte vandværkets bestyrelse i nedenstående "prioriterede" rækkefølge:
 1. Vandværksbestyrer Kim S. Nielsen
  Mobil 4030 5065
 2. Kasserer Povl C. Callesen
  Mobil 2117 9131
 3. Formand Finn Küseler
  Mobil 4036 1841
 4. Bestyrelsesmedlem Bo Bonde
  Mobil 2186 1708
 5. Næstformand Hans Alnor
  Mobil 4093 4280
Facebook
Vandværket vil altid, hvis det er muligt, orientere forbrugerne om driftsproblemer, afbrydelser mm, via Facebook, Avnbøl-Ullerup gruppen.
Tidligere fastnettelefon er nedlagt.
Der er ingen telefon direkte til vandværket, den gamle fastnettelefon er nedlagt.


Spar på vandet ved strømsvigt

Kontrolleret strømafbrydelse kan give problemer med vandet. Som følge af energikrisen kan der opstå kontrollerede strømafbrydelser rundt omkring. Der er intet varsel, og det er derfor svært at forberede sig på, ligesom vi heller ikke kan gøre noget, før strømmen er tilbage. Et strømsvigt varer typisk et par timer. I den tid kan du opleve, at du ikke har adgang til vand. Hvis du har vand i hanen, opfordrer vi til, at du sparer på vandet, da der ellers kan opstå problemer med overfyldte kloaker.

Det skal du gøre, hvis strømmen går
 1. Hvis du har vand i hanen, så spar på det. Pumpestationerne kan være sat ud af drift, så spildevandet ikke kommer frem til rensningsanlægget. Store vandmængder i kloakkerne kan skabe oversvømmelser. Det er kritisk, da det er sundhedsskadeligt og forurenende med kloakvand.

 2. Hvis du ikke har vand, så sørg for at lade det løbe et stykke tid, når det kommer tilbage. Der kan være jernforbindelser eller andet, der har løsnet sig i rørene, når der kommer et pludseligt vandtryk. Det er ikke skadeligt, men heller ikke særlig lækkert. Du bør også undgå at vaske hvidt, før vandet er klart igen.

Indstilling af vaskemaskine

Vandets hårdhedsgrad af hensyn til indstilling af vaskemaskiner.
Hårdhedsgraden er 16 = hårdt vand

Vandspareråd

Brug køleskabet i stedet:
Brug ikke rindende vand til optøning af frosne varer eller afkøling af øl og vand. Køleskabet er beregnet til det. Ved at optø frosne varer i køleskabet kan du faktisk spare på energi.

Sæt en kande vand i køleskabet, så drikkevandet bliver koldt - i stedet for at lade vandet løbe.

2 dl vand er nok:
Når du koger fx. kartofler, er 2 dl. vand nok. Når det damper kraftigt, skru da ned på lavt blus. Principielt behøver grøntsager og andet højst koges i 1/3 del af sin mængde i vand.

Skyl ikke drikkevandet væk:
De fleste skyller tallerkener m.m. under rindende vand, inden de sætter dem i opvaskemaskinen. Det var der måske brug for ved de gamle maskiner, men de nyere (ca. 5 år og yngre) klarer sig som regel uden. Prøv det på jeres maskine.

Krads kun resterne af og sæt servicet i opvaskemaskinen. Luk lågen. Kun, når du vasker meget sjælden (højst 2 gange om ugen) eller har stærkt lugtene madrester (fx. fisk), er det meningsfyldt at skylle. Hvis du skyller, brug en vaskebalje med lidt koldt vand. Det er nok. Du behøver ikke at vaske "rene" tallerkener i opvaskemaskinen.

Drop dryp:
Husk at checke vandhanerne. Her nogle eksempler på størrelsen af vandspild:
Langsomt dryp fra hane 20 l vand/ døgn hhv. ca. 7 m3/år (ca. kr. 220)
Hurtige dryp 100 l vand/ døgn hhv. ca. 30 m3/år (ca. kr. 930)
Hanen, der løber med tynd stråle 380 l vand/ døgn hhv. ca. 100 m3/år (ca. kr. 3.100)
Varmt vand bliver endnu dyrere!

Et wc til 10.000 kroner?
Et luksus-wc? Ikke engang… Det er det, du smider ud i kloakken, når du lader wc'et løbe. Et utæt toilet kan blive til et dyrt bekendtskab, fx. hvis:
Vandet løber, men svært at se 100 m3/år; det bliver hurtigt til ca. kr. 3.100
Man kan ane, at vandet løber 200 m3/år; det bliver hurtigt til ca. kr. 6.200
Der er uro på overfladen 400 m3/år; det bliver hurtigt til ca. kr. 12.400
"Tappen" løber 3.000 m3/år; det bliver hurtigt til ca. kr. 93.000

Brug luft i stedet for vand…
Installér perlatorer (luftiblandere) på vandhanerne. Det er nemt, billigt og effektivt.

…Men vask ikke luft
Fyld altid vaske- og opvaskemaskine helt op inden start.

Stop vandstrømmen
Luk for vandet under tandbørstning og under indsæbning i forbindelse med brusebad.
Undlad at benytte rindende vand til opvask, rengøring af grøntsager og til rengøringsformål.
Brug spand og børste i stedet for slange ved bilvask.
Brug vandkande i stedet for slange til havevanding.

Lige så ren med meget mindre:
Tag brusebad i stedet for karbad, hvis muligt.
Skift til en vandsparende brusertype.
Installér evt. et armatur med termostat.

Gør som naturen gør:
Regnvand kan bruges til potteplanter og havevanding.

Genbrug vandet:
Brug f.eks. grønsagsvand til afskylning eller vanding. Stueplanter har godt af kartoffelvand.

Undgå forurening:
Hæld ikke farverester, fortyndere og andre kemikalier i wc’et eller i kloakken, men aflever det gratis som "farligt affald" på genbrugspladsen.

Undgå brug af sprøjtemidler (pesticider m.m.). Under nedenstående links kan der læses meget om økologisk havedyrkning.

Fortag ikke olieskift eller lignende på gaden eller i indkørslen, men kun på dertil indrettede steder.

Undgå skrappe midler som klorin og lign. og brug miljøvenlige vaske- og rengøringsmidler.

Smid ikke batterier i landskabet.

Smid ikke vatpinde, bind og andre ting i wc’et. Det kan føre til tilstopning af kloakkerne og give problemer ved spildevandsbehandlingen.